Kvarner (HR) - Sep. 2018     Veruda (HR) - Maracol (Unije) - Ilovik - Pantera (Dugi Otok) - Veli Iž - Zadar - Soline (Pašman) - Piškera - Uv. Paladinca (Rava) - Muline (Ugljan) - Sv. Nikola (Olib) - Podkujni (Unije) - Veruda (HR)